KTH Innovation Readiness Level™

Med dette verkøyet får du et øyeblikksbilde av selskapets modenhet og et godt grunnlag for videre utvikling.

Du vurderer områdene kunde, teknologi, forretningsmodell, IPR, team og finansiering på 9 nivåer, og får en visuell oppsummering og et øyeblikksbilde av selskapets modenhet.